Hej bäste medlem

Här hittar du den senaste informationen från oss till årsmöte den 16 mars 2024.

Vi kommer att vara i Västanviks folkhögskolan – och mötet börjar med visning av Dövas Kultur Center kl 10:30.

Varmt välkomna !

Information från ordförande Eva

Årsmöte kommer att förläggas på Västanviks folkhögskolan den 16 mars.
Vi börjar med visning på Dövas Kulturcenter kl 10.30 och därefter bjuder vi alla medlemmar på lunch och det blir kyckling. Det finns också vegetarisk mat.

Anmälan måste göras senast 10 mars nedan där du fyller in om du behöver transport och barnpassning. Klicka på ”ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET”.

Hjärtligt välkomna till årsmötet!

Anmälan till årsmötet

Anmälan skall göras före den 10 mars – så klicka på anmälan.
OBS! För att ha rötsträtt till årsmötet skall du har erlagt medlemsavgiften till DDF i år.

Dagordning till årsmötet

Bifogar det senaste preliminära dagordning till årsmötet

Verksamhetsberättelse 2023

Årsredovisning 2023

Den senaste årsredovisningen

Årsredovisning 2023 – Fonder

Den senaste årsredovisningen för fonder

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen inlagd den 8 mars.

Verksamhetsplan 2024

Förslag till verksamhetsplan 2024

Budget 2024

Budget för år 2024

Valberedningen

Valberedningen består av Jan Magnström och Vladan Vucetic.

Val av ordförande föreslår VB omvälja Eva Norberg för ett år – och val av ledamöter för två år föreslår VB omvälja Agneta Skagerstrand och Ola Lundström.

Tomas Krisciune har framfört att lämna från styrelsen vilket det blir fyllnadsval för honom för ett år. Just nu håller VB söka efter lämplig kandidat till fyllnadsval. Om du har förslag så ta kontakt med Jan mobilnr 076 644 3917 eller Vladan mobilnr 070 570 1785.

Handlingsprogram 2023-25

Handlingsprogram som har antagit på årsmötet förra året.

Stadgar

Stadgar som godkändes av årsmöte den 2020